Home

Home

Het Borculo’s Mannenkoor is opgericht in 1984 en het ledental is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, namelijk rond de 35 enthousiaste zangers. In de loop van haar bestaan heeft het koor veel van zich laten horen bij optredens ter gelegenheid van o.a. koffie-, lustrum-, Kerst en Nieuwjaarsconcerten. Ook in het buitenland, vooral Duitsland, maar ook België, Polen en Tsjechië gaf het koor acte de présence. Meestal gaat dit samen met een concertreis, waarbij we een stad ook door een toeristische bril bekijken. Naast een goede uitvoering van het concert vinden we gezelligheid toch ook erg belangrijk.

Met name de jaarlijkse Kerstconcerten van het mannenkoor worden altijd druk bezocht.

Het repertoire omvat een groot aantal verschillende muziekstromingen, zoals geestelijke en klassieke muziek, opera- en operetteliederen, musical en barbershop-, volksliederen etc. De laatste jaren maken met name Slavische liederen een steeds groter deel uit van het repertoire. Wij passen onze outfit aan, passend bij het te geven concert.

Het koor staat, sinds 2006, onder leiding van de uit Bulgarije afkomstige, Christo Guenov.

Inmiddels heeft het BMK voor grootse projecten samenwerking gezocht met het Ulfts Mannenkoor en het Vordens Mannenkoor. Zo hebben we voor het eerst samen gezongen tijdens de openingsceremonie en festiviteiten van de eerste Nationale Paralympics in Gelderland (Achterhoek). Dit optreden smaakte naar meer en heeft geresulteerd tot het besluit en oprichting van het samenwerkingsverband onder de benaming Achterhoeks Mannenkoor Met zo’n 150 leden steekt dit koor zonder meer de grootste koren in ons land naar de kroon. Uiteraard hopen we dit niet alleen in grootte, maar zeker ook in kwaliteit te doen!
Ook dit koor zal onder leiding staan van Christo Guenov, die tevens de dirigent is bij de afzonderlijke koren.

Als zodanig vond het eerste optreden plaats tijdens de Airborne herdenking (in Renkum) op vrijdagmiddag 20 september 2019, dat in het teken stond van de bevrijding 75 jaar geleden.